Предмет І Значення Дисципліни Основи Екології Наукові Основи Раціонального Природокористування Заказники І Заповідники Та Їх Роль У Збереженні Фауни Ua Textreferatcom

СВІТЛО – основне джерело енергії на Землі. У формі сонячної радіації воно забезпечує всі життєві процеси на Землі. Довготривала дія світла (фотоперіод) – це потужний стимул активності організмів. Фотоперіодизм – реакція організму на зміну дня і ночі, що виявляється в коливаннях інтенсивності фізіологічних процесів. Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів.

хто запропонував термін екологія

Вона вивчає структуру виду (біологічну, статеву, вікову, екологічну) та описує коливання чисельності різних видів і встановлює їхні причини. Життєві форми мають важливий екологічний зміст. Домінуючи в тій чи іншій екосистемі, вони є індикаторами умов життя. Так, www.chugylo.org.ua/ у жаркому й сухому кліматі переважають тварини, що живуть у глибоких норах, на високопродуктивних і пухких ґрунтах землериї створюють велику кількість ходів, домінування хвойних рослин, не вибагливих до ґрунту, свідчить про невисоку родючість цих ґрунтів.

Екологія На Зламі Тисячоліть Наука Чи Гасло?

Екосистема.Вперше термін “екосистема” зафіксував Артур Дж.Тенслі в 1935 р. Реймонд Ліндеман визначив концептуальні і методологічні основи вивчення екосистем як складних систем, що окреслені в просторі і часі і охоплюють як організми, так і умови довкілля. Якщо врахувати багатоманітність організмів, що створюють біом і об”єднані трофічними і хорологічними зв”язками, то вже зрозуміла величезна складність цієї сукупності. Але ця складність значно зростає, якщо біом розглядається разом з довкіллям. Це відбувається дійсно так, бо екологія вивчає, яким чином і якою мірою кожна жива істота залежить від абіотичних факторів середовища, довкілля. Інше джерело зародження екологічної думки – антична медицина та географія.

Етапи Розвитку Екології

Найбільш поширеною екологічною класифікацією організмів є класифікація їх за життєвими формами, тобто класифікація за зовнішніми морфологічними ознаками. Життєві форми визначають пристосованість організмів до комплексу факторів, на відміну від екологічних груп, що характеризують пристосування до окремих факторів. Інакше кажучи, життєві форми організмів зумовлені специфічними умовами їх місцепроживання. У ґрунті міститься багато органічних речовин біологічного походження, високі концентрації яких можуть бути токсичними не тільки для мікроорганізмів, грибів, а й для вищих рослин. Водночас продукти розкладу вищих рослин (наприклад таніни, феноли тощо) можуть бути токсичними для деяких мікроорганізмів.